Struikelstenen

Stolpersteine, ook bekend als struikelstenen, is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het is een over geheel Europa verspreid indrukwekkend monument voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme. De Stichting Struikelsteentjes Maastricht is 10 jaar geleden gestart. Inmiddels zijn door alle betrokkenen (vrijwilligers) al 263 van de 406 struikelsteentjes in Maastricht geplaatst. Het onderzoek, het plaatsen van de stenen en het vertellen van de indrukwekkende verhalen zorgt voor een blijvende herinnering voor alle slachtoffers en nabestaanden. Ook spelen de struikelstenen een belangrijke rol in de educatie van huidige en volgende generaties.

Maatschappelijke betrokkenheid bij Struikelsteentjes

Omdat Merkelijkheid de Stichting, hun doelen en het project een zeer warm hart toedraagt, hebben wij besloten de gehele ontwikkeling en realisatie van de website te schenken. De dankbaarheid die wij ontvingen en het bewustzijn dat er is gerealiseerd door als team aan dit project te werken maakte dit een van de meest bijzondere projecten die wij in de laatste jaren mochten uitvoeren. Begin 2021 zijn we gestart met een inventarisatie voor de nieuw te ontwikkelen website. Daaruit kwam naar voren dat de website een digitale omgeving moest zijn voor de optimale weergave van de indrukwekkende verhalen. De Stichting heeft ontzettend veel content gecreëerd in de vorm van tekst, fotografie en video. Daarnaast moest de website een interactief karakter hebben. Als je ergens in Maastricht op een van de struikelstenen stuit en er meer over wil weten, dan moet deze snel gevonden kunnen worden (Google geoptimaliseerd) en bijdragen aan meer inzicht in de achterliggende verhalen.

Ook voor educatieve doeleinden (scholen) moet de website ingezet kunnen worden. Er lopen projecten zowel met jonge kinderen als met (internationale) studenten rondom de struikelstenen. Er zijn diverse routes rondom struikelstenen en de achterliggende verhalen uitgezet en de website beschikt over een navigatiefunctie waardoor nieuwe routes kunnen worden gemaakt. Het is mogelijk van de ene steen naar de andere te lopen.

De website moet daarnaast voldoen aan de eisen op het gebied van snelheid, geoptimaliseerd zijn voor mobiel gebruik en ook zeer eenvoudig te vullen zijn door huidige en toekomstige vrijwilligers. Het toevoegen van nieuwe stenen, op de juiste locatie en de verhalen en foto’s/video’s in het CMS is leuk om te doen, extreem eenvoudig en het resultaat van de weergave altijd in lijn met het overall design.

De ontwikkeling van de Struikelstenen website

Medio 2021 zijn we gestart vanuit een inventarisatie en het vaststellen van de wensen en eisen. In gesprekken met de bestuursleden van de Stichting Struikelstenen Maastricht zijn de wensen en eisen vastgelegd. Deze zijn vervolgens vertaald naar een wireframe en een functioneel design. Na het opleveren van het definitieve design zijn we begonnen met de realisatie en eind 2021 hebben we de eerste live versie in een van de collegezalen van de Universiteit van Maastricht gepresenteerd. Daarna is er veel werk verricht omdat alle content gevuld moest worden (ruim 250 verhalen). In samenspraak met de Stichting is besloten de website officieel te lanceren in maart 2022. Deze lancering vond plaats in het prachtige historische Stadhuis midden op de Markt in het centrum van Maastricht. In de aanwezigheid van ruim 70 betrokkenen, waaronder de bestuursleden, onderzoekers, biografieschrijvers en nabestaanden mochten wij de website lanceren. Deze lancering werd gecombineerd met een mooi en afwisselend programma van sprekers, films en muziek. Aan het woord kwamen o.a. wethouder en locoburgemeester Gert-Jan Krabbendam, biografen Erik van Rijsselt en Marjolein Vlieks en de bestuursleden van de Stichting zelf.

Wij mochten ook het uitnodigingstraject, planning, projectmanagement en techniek van deze bijeenkomst organiseren.

We hadden een website, die was niet meer van deze tijd. Nu beschikken we over een flitsende mooie nieuwe website waar we ontzettend trots op zijn. We willen jullie bedanken voor al het werk dat jullie pro-deo voor ons hebben gedaan, van de website tot de organisatie van de mooie bijeenkomst in het Stadhuis. Een mooiere bekroning op ons werk hadden we ons niet voor kunnen stellen.
Marij van den Bosch
— Bestuurslid Stichting Struikelstenen Maastricht

Resultaat custom website Struikelsteentjes

Merkelijkheid heeft ervoor gezorgd dat al het mooie werk dat de Stichting Struikelstenen Maastricht in de afgelopen jaren heeft verricht op een interactieve manier beschikbaar blijft voor volgende generaties. We zijn in staat gebleken een koppeling te realiseren tussen de fysieke stenen en al het onderzoek, de biografieën, foto’s en video’s die erachter liggen en hebben op die manier waarde toegevoegd aan de honderden struikelstenen geplaatst in Maastricht.

Bekijk de website van Struikelsteentjes Maastricht hier

Wij  blijven ook in de toekomst werken aan verdere optimalisatie van de website en haar functionaliteit.

Struikelstenen positionering

Van de indrukwekkende bijeenkomst in het mooie historische Stadhuis en de lancering van de website hebben we een korte film gemaakt. Aan het woord komen bestuursleden van de Stichting Struikelstenen Maastricht en enkele bij dit project betrokken teamleden van Merkelijkheid. De indrukwekkende verhalen, de aanwezigheid van de nabestaanden en hun reacties en dankbaarheid maakten het een onvergetelijke gebeurtenis.

Merkelijkheid is het bureau voor positioneren, websites & content

 Samen met onze opdrachtgevers bouwen wij unieke en succesvolle merken. Van markt- en merkonderzoek tot aan storytelling, van websites tot aan online marketing.