Positioneren

De rol van perceptie in de positionering

De rol van perceptie in de positionering
Het uitgangspunt van de positionering is te vinden in de spanning tussen de interne en externe factoren; identiteit en perceptie. Deze factoren zetten wij tegen elkaar af in de positioneringsmatrix. In dit stuk staat de perceptie centraal; wat is het verschil met de bekendheid van een merk en waarom is het van belang de perceptie mee te nemen in de positionering.

Een sterk merk heeft een (marketing)strategie die in ieder geval ingaat op de wijze waarop dat merk bekend staan en bij wie. Het bezit van de juiste informatie over hoe de markt tegen dit merk aankijkt of wat zij waarnemen acht men zeer waardevol. Daarom zie je onderzoeken in alle soorten en maten plaatsvinden om deze vanuit de markt waargenomen informatie te verwerven. Hoe de markt tegen een merk aankijkt noemen wij perceptie. Perceptie betekent waarneming. Kort samengevat is perceptie het proces van het verwerven, interpreteren, selecteren en organiseren van zintuiglijke informatie. Deze informatie komt via allerlei kanalen tot de markt. Via gestuurde kanalen zoals tv-reclame maar ook door ongestuurde kanalen zoals bijvoorbeeld een gesprek met een kennis.

Download het gratis
e-book positioneren

Ontvang direct het Ebook positionering bij inschrijving voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt niet alleen het Ebook maar ook een maandelijkse mailing met onze nieuwste publicaties rondom positioneren. Zo ben je in no-time zelf een positioneringsexpert!

  Download het gratis
e-book positioneren

  Het verschil tussen perceptie en bekendheid zien wij als het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief. Een merk kan een hele hoge bekendheid hebben maar een totaal verkeerde perceptie. Een aardig voorbeeld hiervan is een stuk in een krant (Financieel Dagblad 3/10/11) over het biermerk Heineken op de Amerikaanse markt. Daar kent bijna iedereen het merk, maar het staat bekend als “het bier van je oude oom”. Bij het positioneren van merken zien wij perceptie als realiteit.  Bij een of slechts enkele aanbieders kon men volstaan met pure naamsbekendheid. Bij een groter aantal aanbieders van een soortgelijk product neemt de perceptie een telkens grotere rol in. De vraag “hoe zorgt een merk voor binding met hun markt?” staat dan ook centraal in elk positioneringstraject.

  Verbinding gaat over duidelijkheid. Duidelijkheid over wat het merk omvat en of het past. Een heldere en onderscheidende positionering stelt de markt in staat deze vragen te beantwoorden.

  Duidelijkheid en een “natural fit” zorgen voor ambassadeurschap. De markt is immers uitstekend in staat te vertellen waarom zij deze merkvoorkeur heeft. Mooie voorbeelden hiervan zie je veel terug op bijvoorbeeld social media platformen. Hierop laat men geen onduidelijkheid bestaan over de affiniteit met een merk (zowel positief als negatief).

  Tijd om aan jouw positionering te werken?

  In een kosteloos adviesgesprek bepalen we samen de drie belangrijkste kansen om jouw merk eruit te laten springen. Jij gebruikt onze kennis, ervaring en creativiteit en wij laten jou eens kennismaken met Merkelijkheid.

   Met de Merkelijkheid matrix, die we inzetten bij positioneringstrajecten, gaan wij dus naast de identiteit (intern) in op de perceptie (extern) zoals hierboven omschreven. Om dit in een marktperspectief te plaatsen kunt u de positioneringsmatrix hanteren.