Merkelijkheid

Merkelijkheid heet Vera Zonneveld van harte welkom!

Merkelijkheid heet Vera Zonneveld van harte welkom!
Vera Zonneveld, 22 jaar, is vandaag gestart bij Merkelijkheid. Vera gaat de komende tijd onderzoek doen naar de marketingvolwassenheid van (vooral) industriële bedrijven. Uit dat onderzoek volgen dan ook aanbevelingen hoe deze bedrijven zich zouden kunnen ontwikkelen. Uiteraard komen dan onderwerpen als positionering, middeleninzet en kanaalkeuze aan bod. Het adviesrapport dat hieruit volgt is tevens haar afstudeeropdracht. Vera is vierdejaars student Commerciële Economie.

Nieuwe collega MerkelijkheidErvaring opdoen naast onderzoek marketingvolwassenheid

Momenteel zijn wij bezig met de positionering van verschillende industriële bedrijven. Vera zal waar mogelijk ook meelopen in deze trajecten om zoveel mogelijk inzicht te krijgen waar kansen en behoeften liggen.

Over Vera

Vera’s ervaring in voorgaande stages betroffen onderwerpen als supply chain management, international trade management, international marketing management, consumenten psychologie, commerciële calculaties en traditionele marketing. Ook was Vera deelnemer aan het Honours-programma “leaders in Marketing” van de Hogeschool van Amsterdam en won zij met haar team de HBO talentenprijs voor marketing.
Wij wensen Vera heel erg welkom en zien uit naar onze samenwerking en haar adviesrapport!