Merk archetype Everyman: waarom gebruiken jullie die niet?

Dat is een interessante vraag! Hoewel veel bronnen verwijzen naar het ‘Everyman’ of ‘Regular Guy’ archetype, hebben wij bewust gekozen voor de term ‘Ally’ in onze serie over Merk Archetypen. Onze benadering is namelijk enigszins afwijkend van de traditionele interpretatie zoals die beschreven wordt in het boek “The Hero and the Outlaw“.

Merk archetypen spelen een cruciale rol voor bedrijven bij het vaststellen van hun positie in de markt. Ze vormen een fundamenteel raamwerk waarmee merken hun identiteit, waarden en boodschap aan het publiek kunnen overbrengen. Gezien het belang van deze archetypen is het essentieel dat ze niet alleen herkenbaar zijn, maar ook ambitieus en motiverend. Een archetype dat te passief of te onopvallend is, zou niet de eerste keus zijn voor merken die streven naar succes en impact in hun marktsegment.

Het ‘Regular Guy’ of ‘Everyman’ archetype heeft eigenschappen die vaak geassocieerd worden met bescheidenheid, het zichzelf wegcijferen en het streven naar eenvoud en authenticiteit. Hoewel dit waardevolle en herkenbare kwaliteiten zijn, hebben wij ervoor gekozen om een draai te geven aan deze interpretatie. In plaats van te focussen op deze meer terughoudende eigenschappen, leggen wij de nadruk op het idee van de ‘Ally‘ – een sterk, betrouwbaar en ondersteunend archetype dat actief naast je staat. Het idee hierachter is dat merken die zich positioneren als een ‘bondgenoot’ een krachtigere en actievere rol kunnen spelen in het leven van hun klanten, waardoor ze een diepere en meer betekenisvolle connectie kunnen opbouwen.