Positioneren

Is er nog verschil tussen ambacht en industrie?

Is er nog verschil tussen ambacht en industrie?

Het woord ‘industrie’ komt van het latijnse woord ‘industria’ dat ijverig of bedrijvigheid betekent. Bij industrie denken wij al snel aan beelden van hoge rokende schoorstenen die boven gebouwen met platte daken uitsteken, maar als we het over ambacht hebben dan zien wij hele andere beelden voor ons. We denken bijvoorbeeld aan een meubelmaker die in een Italiaans aandoend achterafstraatje met zijn hamer, beitel en schuurpapier bezig is een ‘one of a kind’ meubel te maken. Maar is het verschil tussen industrie of ambacht wel zo groot?

ambacht2In veel gevallen zien wij bij onze werkzaamheden voor industriële bedrijven dat het verschil niet zo groot is als de beeldvorming doet vermoeden. Natuurlijk is een groot deel van de wereldwijde industrie nog steeds bezig met het zo goedkoop mogelijk produceren van goederen, maar dit verdwijnt langzamerhand uit hoge lonen landen zoals Nederland. De concurrentie uit landen als China is namelijk moordend en Nederlandse bedrijven die op prijs willen concurreren hebben nog maar één uitweg; het proces nog verder optimaliseren. Maar concurrentie op prijs, de zogenaamde ‘race to the bottom’, kent zeker op de langere termijn alleen maar verliezers.

Download het gratis
e-book positioneren

Ontvang direct het Ebook positionering bij inschrijving voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt niet alleen het Ebook maar ook een maandelijkse mailing met onze nieuwste publicaties rondom positioneren. Zo ben je in no-time zelf een positioneringsexpert!

  Download het gratis
e-book positioneren

  Wij gebruiken daarom graag de term ‘ambachtelijke industrie’ als wij dergelijke bedrijven in de praktijk tegenkomen. Maar wat betekent deze term voor ons? Onder ambachtelijke industrie verstaan wij simpelweg industriële bedrijven waar de kwaliteit en niet de kwantiteit werkelijk de boventoon voert. (Ze moeten het niet alleen maar zeggen) Deze bedrijven zijn in staat om niet alleen een opdracht aan te nemen en uit te voeren maar denken mee en zoeken constant nieuwe mogelijkheden om het eindproduct beter te maken. Op hun beurt leiden dergelijke mogelijkheden -meestal als onderdeel van iets groters – tot innovaties op wereldniveau. De ‘kan niet, bestaat niet’ mentaliteit overheerst en maakt de individuele prijs van het product een stuk minder relevant.

  Een sprekend voorbeeld:

  Een tijdje geleden sprong Felix Baumgartner vanaf 39 kilometer hoogte met zijn parachute uit een luchtballon richting aarde. Het is een weergaloze prestatie en de poging werd door miljoenen mensen live gevolgd. Maar bedenk je eens wat eraan voorafging. Alleen de luchtballon is al een indrukwekkend staaltje engineering! Deze ballon – de grootste ooit! – is gemaakt van een speciaal soort plastic en slechts 0,02 millimeter dik. Dat is 10 keer zo dun als een boterhamzakje! Felix Baumgartner moest vertrouwen op de unieke eigenschappen van het materiaal, want zonder was het hele project waarschijnlijk niet mogelijk geweest. Laten we ervan uitgaan dat dit materiaal niet ontwikkeld is in een achterafstraatje maar in een hightech industrieel bedrijf. Wellicht met minder schoorstenen, maar zeker industrieel, is het dan geen ambachtelijk kunststuk? Wij vinden van wel.

  Tijd om aan jouw positionering te werken?

  In een kosteloos adviesgesprek bepalen we samen de drie belangrijkste kansen om jouw merk eruit te laten springen. Jij gebruikt onze kennis, ervaring en creativiteit en wij laten jou eens kennismaken met Merkelijkheid.

   Veel van onze industriële klanten zijn constant bezig met innoveren en weten, bijvoorbeeld als producent van een half-fabricaat, nieuwe mogelijkheden creëren die leiden tot grote innovaties. Dit zijn innovaties op medisch gebied, in de energiesector of in lucht- en ruimtevaart! Wij zien bedrijven die hiertoe in staat zijn dan ook als de ultieme ambachtslieden van de 21ste eeuw!