Wat is een positionering?

Een positionering is de daadwerkelijke of de gewenste positie van een merk ten opzichte van de concurrentie in het hoofd van de afnemer.\

Het woord positionering wordt gebruikt om zowel de daadwerkelijke als de gewenste positie van een merk aan te duiden. Dat is soms verwarrend, daarom gebruiken we in de praktijk vaak interne en externe positionering om het verschil aan te duiden. De interne positionering is dan de positie die het merk in wil nemen, de externe positionering is de positie die de markt op dit moment aan het merk toekent.

Interne positionering

Onder de interne positionering verstaan we de gewenste positie van een merk ten opzichte van de concurrentie in het hoofd van de afnemer. Dat is de positionering die het merk in moet gaan nemen onder invloed van de inspanningen op het gebied van marketing, communicatie en sales. Meestal omvat dit in ieder geval een corporate story, maar dit wordt in de praktijk vaak aangevuld met een positioneringsrapport waarin bijvoorbeeld strategisch kader, markt, interne analyse en andere informatie staat.

Externe positionering

Onder de externe positionering verstaan we de daadwerkelijke, huidige positie van een merk ten opzichte van de concurrentie in het hoofd van de afnemer. In de praktijk is dit voor organisaties vaak moeilijk te scheiden van de gewenste, interne positionering vanwege de spreekwoordelijke oogkleppen die merken op hebben als het gaat om hun eigen marktpositie.

Bestel het boek