Wat is een uitvoeringspositionering?

Een uitvoeringspositionering is een basisconcept voor positionering en bedacht door Floor en van Raaij. Een uitvoeringspositionering zet niet de eigenschappen van het merk of de waarden van de doelgroep centraal maar juist een bepaalde campagne.

Dit basisconcept begint niet bij jouw eigen product, dienst of de doelgroep maar draait om een campagne waarmee het merk zich in de markt wil onderscheiden. Dit wordt vooral toegepast in markten waarbij individuele merken, en hun producten of diensten, weinig onderscheidend zijn.

Een merk met een succesvolle uitvoeringspositionering kan zich in een homogene markt toch onderscheiden van de concurrentie en daardoor een hoger marktaandeel verwerven.

De keerzijde van een uitvoeringspositionering is natuurlijk dat het succes van het merk staat of valt met het succes van de campagne. Dit maakt de uitvoeringspositionering tamelijk risicovol en vaak kapitaalintensief.

De uitvoeringspositionering is bedacht door Floor en van Raaij en wordt door hen uitgelegd in hun boek. Merkelijkheid vindt de positionering basisconcepten van Floor en Van Raaij meestal te abstract en van minder praktisch nut bij het ontwikkelen van een nieuwe positionering. Lees daarom vooral meer over de uitvoeringspositionering en andere soorten positionering die je als basisconcept voor jouw positionering kan gebruiken.

Bestel het boek