Wat is een tweezijdige positionering?

Een tweezijdige positionering is een basisconcept voor positionering en bedacht door Floor en van Raaij. Een tweezijdige positionering verbindt de eigenschappen van een merk met de waarden die de doelgroep nastreeft door uit te leggen hoe het probleem x oplost zodat levensstijl y mogelijk wordt.

Dit basisconcept combineert de transformationele en informationele positionering en verbindt dus merkeigenschappen met de waarden van de doelgroep.

Een merk met een succesvolle tweezijdige positionering neemt krachtig positie in ten opzichte van haar concurrenten omdat het zowel een probleem oplost als verbinding zoekt met de waarden van de doelgroep. Dit maakt een merk meer wendbaar en geeft veel ruimte voor uiteenlopende marketing en communicatie.

De tweezijdige positionering is bedacht door Floor en van Raaij en wordt door hen uitgelegd in hun boek. Merkelijkheid vindt de positionering basisconcepten van Floor en Van Raaij meestal te abstract en van minder praktisch nut bij het ontwikkelen van een nieuwe positionering. Lees daarom vooral meer over de tweezijdige positionering en andere soorten positionering die je als basisconcept voor jouw positionering kan gebruiken.

Bestel het boek