Wat is een transformationele positionering?

Een transformationele positionering is een basisconcept voor positionering en bedacht door Floor en van Raaij. Een transformationele positionering zet centraal hoe het merk een bepaalde levenswijze of -stijl mogelijk maakt.

Dit basisconcept wordt ook wel de ‘lifestyle’-positionering genoemd, omdat het merk verbonden wordt met (het mogelijk maken van) de gewenste levenswijze of -stijl van de doelgroep.

Een merk met een succesvolle transformationele positionering kan een hogere marge of marktaandeel verwachten, omdat zij zich zo diepgaand verbindt met de wensen en identiteit van de doelgroep.

De keerzijde van een transformationele positionering is dat het succes ervan bepaald wordt door de mate van authenticiteit. Als jouw merk en organisatie doen alsof ze slechts een verhaal vertellen zal de doelgroep daar feilloos doorheen prikken en het links laten liggen.

De transformationele positionering is bedacht door Floor en van Raaij en wordt door hen uitgelegd in hun boek. Merkelijkheid vindt de positionering basisconcepten van Floor en Van Raaij meestal te abstract en van minder praktisch nut bij het ontwikkelen van een nieuwe positionering. Lees daarom vooral meer over de functionele positionering en andere soorten positionering die je als basisconcept voor jouw positionering kan gebruiken.

Bestel het boek