Wat is een symbolische positionering?

Een symbolische positionering is een basisconcept voor de positionering van een merk. Een symbolische positionering verbindt het merk met een bepaalde groep, rol of (hoger) zelfbeeld dat de doelgroep aanspreekt.

Dit basisconcept draait om status en identiteit. Door klant te worden bij een merk dat symbolisch gepositioneerd is, claimt de klant dezelfde eigenschappen of status.

Dit is evident bij luxemerken zoals Hermès of Louis Vuitton: de klant koopt status, aanzien of positie in een groep. Maar ook in B2B zijn veel bekende merken symbolisch gepositioneerd. Denk bijvoorbeeld aan McKinsey of IBM, het draait allemaal om status en aanzien. Over IBM werd jarenlang zelfs gezegd: nobody got fired for hiring IBM.

Een merk met een succesvolle symbolische positionering door de hele markt wordt geassocieerd met een bepaalde groep, positie of status en neemt daardoor een unieke marktpositie in. Daarnaast is de positionering abstract, wat maakt dat een merk makkelijker kan bijsturen en reageren op veranderende marktomstandigheden. Zo lang dezelfde symbolische positionering maar centraal blijft staan.

Lees meer over de symbolische positionering en andere soorten positionering die je als basisconcept voor jouw positionering kan gebruiken.