Wat is een informationele positionering?

Een informationele positionering is een basisconcept voor positionering en bedacht door Floor en van Raaij. Een informationele positionering legt uit hoe een product of dienst een bepaald probleem oplost.

Dit basisconcept bouwt op informatie en feiten. De informationele positionering koppelt de eigenschappen van jouw product of dienst aan de oplossing die de doelgroep zoekt. We noemen de informationele positionering daarom ook wel de ‘probleemoplosser’. De Witte Reus slogan “Wast een berg, kost een beetje” is hiervan een klassiek voorbeeld.

Een merk met een succesvolle informationele positionering is vanwege de focus en eenvoud al snel onlosmakelijk verbonden met (de oplossing van) een probleem. De doelgroep hoeft niet meer na te denken over een keuze.

De keerzijde van de informationele positionering is dat er bij veel aankoopbeslissingen, zeker in B2B, langer nagedacht wordt. Dit eenvoudige positioneringsconcept delft dan het onderspit, omdat de klant zich realiseert dat er niet slechts één oplossing is voor het probleem. Witte Reus verliest het als de klant zich afvraagt: alle wasmiddelen maken schoon, maar ruikt het ook lekker?

De informationele positionering is bedacht door Floor en van Raaij en wordt door hen uitgelegd in hun boek. Merkelijkheid vindt de positionering basisconcepten van Floor en Van Raaij meestal te abstract en van minder praktisch nut bij het ontwikkelen van een nieuwe positionering. Lees daarom vooral meer over de informationele positionering en andere soorten positionering die je als basisconcept voor jouw positionering kan gebruiken.

Een informationele positionering noemen we ook wel de ‘probleemoplosser’. Jouw product of dienst is essentieel voor het oplossen van een probleem en daar bouw je de positionering omheen.

Bestel het boek