Wat is een functionele positionering?

Een functionele positionering is een basisconcept voor de positionering van een merk. Bij een functionele positionering staat het oplossen van een specifiek probleem of juist één duidelijk voordeel centraal.

Dit basisconcept heeft doorgaans een duidelijke of praktische inslag en lijkt door zijn recht-toe-recht-aan insteek doorgaans eenvoudig.

Een merk met een succesvolle functionele positionering wordt door de hele markt geassocieerd met één voordeel of oplossing en neemt daardoor een unieke marktpositie in.

Er zijn twee belangrijke risico’s of valkuilen bij de functionele positionering als basisconcept:

  • Als de relevantie van het voordeel of de oplossing waar de functionele positionering op gebouwd is afneemt kan de marktpositie daardoor drastisch beïnvloed worden. Hoewel een goede positionering altijd ruimte laat om op veranderende marktomstandigheden te reageren is het moeilijk om compleet te veranderen van basisconcept. Een merk dat eerst ‘de goedkoopste’ was wordt niet ineens ‘de beste’.
  • Het komt vaak voor dat een functionele positionering onvoldoende wordt doorvertaald naar een voordeel of oplossing voor de klant. Zeker in een B2B omgeving heeft men de neiging om de boor te verkopen in plaats van het gat. Dit maakt het voor klanten moeilijker om het merk een positie toe te kennen ten opzichte van concurrenten.

Lees meer over de functionele positionering en andere soorten positionering die je als basisconcept voor jouw positionering kan gebruiken.

Bestel het boek