RIPE NCC

Klantvraag

Kunnen jullie de kwaliteit van onze dienstverlening en de customer journey onderzoeken?

Uitvoering

> Deskresearch

> Interviews

> Rapportage

> Strategische aanbevelingen

Tijdens een uitgebreid onderzoekstraject van 6 maanden namen we interviews af met mensen uit alle lagen van de organisatie en uiteenlopende klant- en ledengroepen met als doel de klantreis in kaart te brengen. De resultaten werden vervolgens in een rapport samengevat en aangevuld met observaties en aanbevelingen. Tot slot zijn de resultaten gepresenteerd aan de directie, het management en andere interne stakeholders. Een groot aantal aanbevelingen en overwegingen zijn (in sommige gevallen al tijdens het onderzoek) overgenomen.