Hauck
Heat Treatment

De markt voor warmte- en oppervlaktebehandeling werd gedomineerd door één wereldwijd opererende speler. Om de concurrentie aan te gaan besloten 28 warmte- en oppervlaktebehandeling bedrijven uit 7 Europese landen samen één nieuw merk te vormen. Met als doel: direct de concurrentie aan te gaan met de marktleider.

Situatie

Help ons bij het creëren van dit nieuwe Europese merk dat door een uitzonderlijke positionering in staat is zich te onderscheiden van de marktleider. Vertaal dit door in middelen zoals een nieuwe huisstijl, websites, brochures en advertentie(campagnes). Zorg ervoor dat iedereen zich betrokken voelt bij de besluitvorming en achter deze nieuwe identiteit staat.

Keyfindings

  • Markt bestaat uit hoofdzakelijk kleine, lokale warmtebehandelaars en één marktleider.
  • Bijna alle concurrenten, inclusief de marktleider, zijn 100% productgeorienteerd en communiceren met name kenmerken.
  • De marktleider hanteert een (voor marktleiders) typische ego/conservatieve positionering.
  • Zeer lokale focus van marktpartijen, een meer internationale blik is al onderscheidend.
  • De kernwaarden kwaliteit, service en betrouwbaarheid worden door bijna de gehele markt gehanteerd.

hauckfotografie

Positionering

“Our customers need to deliver competitive products that surpass market standards in performance”

In diverse strategische sessies gebaseerd op ons onderzoek werd bij alle betrokkenen de noodzaak voor een meer marktgeoriënteerde positionering steeds duidelijker.

Het resultaat was een positionering waarin Hauck Heat Treatment's begrip voor en kennis van de behoefte van haar doelgroep centraal stond.

De honderden behandelingen die het nieuwe merk in huis had verdwenen meer naar de achtergrond en zaken als supply chain integration, kwaliteitsborging en samenwerking stonden voorop.